U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) heeft in 2010 een nieuwe wet bekend gemaakt, die het mogelijk maakt om verschillende vergunningen (bouwvergunning, kapvergunning, inritvergunning etc.) voor wonen, ruimte en milieu samen te voegen tot één vergunning:

de omgevingsvergunning.

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en bijbehorende Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) zijn op 1 oktober 2010 in werking getreden.

 

Een omgevingsvergunning kunt u aanvragen via het omgevingsloket on-line (OLO). Wij zijn u graag behulpzaam bij het aanvragen van een vergunning via dat loket.

Eén van de voordelen van de omgevingsvergunning is, dat ruimtelijke aspecten gelijktijdig worden getoetst, wat mogelijke knelpunten in een vroeg stadium zichtbaar maakt.