U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

 Omgevingsrecht

 

Het ruimtelijk (bestuurs-) recht omvat een groot deel van onze leefwereld en heeft raakvlakken met landbouw, gebiedsontwikkeling en milieu. Het vakgebied is voortdurend in beweging. Van groot belang zijn beleidsvoornemens zoals vastgelegd in structuurvisies, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Dit belang strekt zich uit van de ondergrond, via de bodem, lucht en water naar gebruik van onze infrastructuur ten behoeve van weg, spoor, water en luchttransport.

 

 

Al deze vakgebieden raken elkaar en hebben te maken met onze fysieke leefomgeving. De wet- en regelgeving is echter zeer compelx en vraag actie in een vroeg stadium van procedures. Ook een dossier dat handelt over deze aspecten vraagt gemiddeld meer tijd; dus wacht niet te lang met het voorleggen van uw casus.